Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam224
Toplam Ziyaret1703420
Yılmaz Aydoğan
yaydogan33@gmail.com
İYİ’LERİN MİLLETLE SÖZLEŞMESİ
05/06/2018

30 Mayıs 2018 Çarşamba günü partili bazı arkadaşlarımla birlikte, Ankara’da açıklanan ve “Milletimizle Sözleşme” adı verilen Cumhurbaşkanı Adayı Sayın Meral Akşener’in “Seçim Beyannamesi” tanıtımına katıldım.

Onu dinlerken ve dinleyicilerin coşkusunu izlerken, İyİ Parti ve Sayın Meral Aksener’in doğru seçim olduğuna tüm kalbimle bir kez daha inandım.

Beyanname iki ana bölümden oluşturulmuştu. “Temel İlkeler” ve “Hedeflenen İcraatlar”.

“Temel İlkeler” daha önce, partinin  genel kurulunda kamuoyu ile paylaşılmıştı. Burada tekrarlandı. Buna göre:

1. Hiç kimse milletten büyük değildir.

2. Adalet herkes içindir ve hukuk kurumları hepimize eşit mesafededir

3. Cumhuriyet ve demokrasi tek kişinin eline bırakılamayacak kadar değerlidir, o değeri taşıyacak olan da demokratik parlamenter sistemdir.

4. Ülkenin tüm kaynakları ırk, din, mezhep, dil, cinsiyet, politika ayrımı yapılmaksızın herkese eşit dağılmalıdır.

5. Güçsüz ve korunmaya muhtaç insanlarımız kayıtsız şartsız Devlet'in koruması ve sorumluluğu alndadır.

6. İnsanın iyiliğini ve devletin güvenliğini önde tutmayan hiçbir plan ve projenin alna imza alamaz.

7. Ahlâki değerlere, bilimsel düşünceye ve sorumluluk duygusuna bağlı bireylerin varlığı toplumumuzun temel değeridir.

8. İnanç özgürlüğü, ifade özgürlüğü ve teşebbüs özgürlüğü anayasal güvence alndadır.

 

 “Siyasette ahlak, yönetimde adalet ilkesine gönülden bağlı İYİ Parti; Türk Milleti'nin Cumhuriyeti kurarak teminat altına almış olduğu ‘Egemenliğin, Kayıtsız ve Şartsız Milletimize Ait Olduğuna’ inanır.

İYİ Parti, yönetimi belirleyen yegâne gücün milli irade olduğunu kabul eder.

Akıl ve bilimin rehberliğinde adaletçi bir düzenle, özgür toplumda demokratik değerlerin güçlendirilmesi, bireysel temel hak ve özgürlüklerin korunmasına, etik yönetim ilkesine ve Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesine gönülden bağlıdır,

Herkes kanun önünde eşittir. Sosyal, siyasal, etnik, mezhebi veya bölgesel grup hakkı veya özgürlüğü kabul edilemez. Bu veya başka sebeplerle hiçbir kimse yahut gruba imtiyaz tanınamaz.

İYİ Parti iktidarında inanç özgürlüğü devlet garantisi alndadır. Bir grup, kesim ya da mezhebin inanç anlayışını topluma dayatmayacağız ve devletin tüm inançlara karşı her daim eşit mesafede kalmasını teminat alna alacağız,” denilerek İYİ Parti’nin siyaset anlayışı özetlenmiştir.

Görüldüğü üzere bu anlayış, Mustafa Kemal Atatürk’ün benimsediği ve uyguladığı değerlerle birebir örtüşmektedir. Bu anlamda “Devlet’in Kuruluş Ayarlarına Göre Yeniden Teşkilatlanacağı”nı söylemek gerçek dışı ve hayali bir değerlendirme sayılamaz.

 

Beyannamede, uygulamada dikkate alınacağı açıklanan aşağıdaki “Satır Başları” dikkatimi çekmiş olup okuyucularımla paylaşmak istedim:

·       TRT ıslah edilebilir bir kurum olma özelliğini yitirmiştir. Kamu kaynaklarını ve milletin gelirlerini israf eden bir kuruma dönüşmüştür. Her bir vatandaşımızın ve devletin sırnda büyük bir yük olan TRT'yi satacağız.  

·       Basın-medya özgürlüğünü kısıtlayan ve güdümlü kılan işleyişe karşın yasal ve fiili ortamı oluşturacağız. Bu ilkeye aykırı sonuç doğuracak tekelleşmelerle, güdümlü medya tröstlerinin oluşmasını yasayla engelleyeceğiz.

·       Yeni bir Anayasa ile Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi yeniden inşa edeceğiz.

·       Parti içi demokrasisi olmayan bir siyasal parti düzeninin, ülkede demokratik bir düzen kurabilmesi mümkün olamadığından, Siyasi Partiler Yasası ile Seçim Kanunu’nu ilk bir yıl içerisinde, “parti içi demokrasiye imkân veren” bir yasa olarak düzenleyeceğiz. Halkın doğrudan tercih ve oylarıyla seçtiği milletvekillerinin sorumluluğunun seçmen ve teşkilat olacağı bir sistem kuracağız. Seçim barajını %5'e düşüreceğiz.

·       Milletvekili dokunulmazlığını “kürsü masuniyeti” ile sınırlı tutacağız.

·       Siyasi talimatla iş gördüğü bilinen Sulh Ceza Hakimlikleri’ni derhal kaldıracağız. Ceza yargılamasında sulh, asliye ve ağır ceza mahkemeleri düzenine yeniden geçeceğiz.

·       Toplumda güvenilirliğini kaybeden Yüksek Seçim Kurulunu yenileyeceğiz. Seçim hilelerine göz yuman YSK görevli ve çalışanları hakkında ceza normlarını kararlılıkla uygulayacağız.

·       OHAL'i kaldıracağız ve olağanüstü yönetim usullerindeki keyfiliğe son vereceğiz.

·       Kamudaki en üst kademe yöneticilerin siyasal iktidarla birlikte değişimi kuralını getireceğiz.

·       İstismar edilen, “istisnai memuriyet” statüsünü kaldıracağız.

·       Memurların iş güvencelerini zayıflatan grev yasağını kaldıracağız.

·       Taşeron işçilerin tamamını kadroya geçireceğiz.

·       Mahalli idareleri; büyükşehir, il ve ilçe ölçeğinde yeniden yapılandıracağız, bütünşehir uygulamasından vazgeçeceğiz.

·       Yolsuzluk suçlarında zamanaşımını kaldıracağız, bu suçları yasama dokunulmazlığı kapsamından çıkaracağız.

·       Sayıştay’ın etkili ve bağımsız denetim yapmasını sağlayacağız, denetim raporlarının düzenli ve zamanında TBMM'ye sunumunu sağlayacağız.

·       Dış politikanın iç politika malzemesi olarak kullanılmasına son vereceğiz.

·       Suriye'nin toprak bütünlüğünü ve Suriye resmi devlet yönetimini tanıyacağız.

·       Türk Silahlı Kuvvetleri'ni, 21. Yüzyılın askeri ihtiyaçlarına göre, yeniden teşkilatlandıracağız. GATA ve başta Kuleli Askeri Lisesi olmak üzere tüm askeri okulları tekrar açacağız.

·       “Varlık Fonu”nu kaldıracağız.

·       Kanun yapım tekniği ile bağdaşmayan  "Torba Kanun" uygulamasına son vereceğiz.

·       Finansal-okuryazarlığı lise ve üniversite müfredana alacağız.

·       Asgari ücret üzerindeki vergileri kademeli olarak kaldıracağız.

·       Çiftçilerimizin mazotu %50 indirimli kullanmasını sağlayacağız.

·       Büyükşehirlerin kırsal kesimindeki mahallelerine tekrar köy statüsü vereceğiz.

·       Son dönemde özelleştirilen şeker fabrikalarının saş işlemlerini iptal edeceğiz.

·       Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) kotalarını düşürerek, AB ülkelerindeki oranlarla uyumlu olmasını sağlayacağız.

·       Açık tip sulama kanallarını kaldıracağız, yerine yer al sulama kanalları kuracağız.

·       Kaçak elektrik kullanımına karşı daha etkin bir mücadele yöntemi benimsenecek; kayıp-kaçak oranını OECD ülkelerindeki %6 seviyelerine indireceğiz.

·       Benzin ve Mazottaki yüksek vergileri indireceğiz.

·       Elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payını ilk 5 yıl içinde %18'e çıkaracağız. Konut ve işyerlerinin bünyelerinde kendi tüketimlerine yönelik olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretmeleri halinde, vergi istisnaları uygulayacağız.

·       Ders kitaplarını Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine uygun olarak “Eğitim Birliği İlkesi” üzerinden yeniden yazacağız.

·       ''Öğretmen Akademileri'' açarak, öğretmen yetiştirmede yeni bir başlangıç yapacağız.

·       Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına son vereceğiz.

·       YÖK'ü kaldıracağız.

·       Sağlıkta KDV'yi, AB Ülkelerinde olduğu gibi, yüzde beşin alna çekeceğiz.

·       30 Nisan 2018 tarihi itibarıyla borçları yasal takibe ya da yakın takibe alınmış ve de borçları tahsilat şirketlerine salmış olan 5 milyon vatandaşımızın tüketici kredisi, kredi kar ve kredili mevduat hesaplarından doğan borçlarını san alacağız. Asgari ücretlinin, işsizlerin, emeklinin ve şehit ve gazi ailelerinin bu kapsamdaki borçlarını sileceğiz.

·       Emeklilere yılda iki kez bayramlarda, 1500'er TL tutarında “İYİ Bayramlar İkramiyesi” vereceğiz.

·       Tarımda sigortasız çalışan 18-40 yaş grubu kadınları, sosyal güvenlik kapsamına alacağız, sigorta primlerini ilk 5 yıl karşılayacağız.

·       Emeklilerimizin maruz kaldığı ayrışmayı sonlandıracağız. “İntibak yasası” çıkaracağız.

·       Emeklikte yaşa takılanların sorununu çözeceğiz.

·       Ticaret ve Sanayi Odalarının aldığı sanayici ve esnafa yük olan “Kayıt Ücreti, Yıllık Aidat ve Munzam Aidatlar” 2/3 oranında azallacak.

 

Görüleceği üzere bu vaatler toplumun çok değişik kesimlerini ilgilendirmekte ve genel olarak son yıllarda unutulan “Sosyal Devlet” ilkesinin hayata geçirilmesine yönelik tedbirler olarak değerlendirilmektedir.

 

Toplamı 140 sayfayı bulan bu belgede ekonomi, tarım, sanayi, bilim ve teknoloji ile ilgili yeni kurumlar, yaklaşım ve bakış açıları bulunduğunu belirtmeliyim.

Meraklıları partinin “iyi parti.org” adlı web sitesinden bularak inceleyebilirler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 574 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

YEREL SEÇİMLERDE TARSUS - 02/09/2023
YEREL SEÇİMLERDE TARSUS
ANCAK YARASALAR KORKAR IŞIKTAN - 14/02/2023
ANCAK YARASALAR KORKAR IŞIKTAN
DEPREMDE BİZ NEYİN BEDELİNİ ÖDÜYORUZ? - 08/02/2023
DEPREMDE BİZ NEYİN BEDELİNİ ÖDÜYORUZ?
NE KADAR ÖZLEMİŞİZ BÜTÜNLEŞMEYİ? - 13/09/2022
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer’i oldum olası sevmem… Türk vatandaşı olsa da, Türkiye’de yaşasa da kendisini, Türk kültüründen daha çok kadim Yunan kültürüne yakın saydığını, milli bir çizgide olmadığını görüyorum.
NEDİR MİLLİ SİYASET -2- - 25/07/2022
Mustafa Kemal Paşa’nın daha 1923 yılında söylediği aşağıdaki sözleri onun, yolun en başından itibaren ‘Milli Siyaset’ düşüncesine sahip olduğunu gösterir:
NEDİR MİLLİ SİYASET ?(1) - 15/07/2022
Son yarım yüzyılda ülkemizin savrulduğu mevcut durumun iç ve dış “hareket ettiricileri”, onların planları, uygulamaları ve geldiğimiz yer, iyi incelenmeli ve doğru teşhis edilmelidir.
YENİDEN MİLLİ SİYASET 2 - 05/07/2022
1821 Mora kalkışması ile başlayan ve 7 Ekim 1912 / 30 Mayıs 1913 arası sekiz aylık dönemde kaybettiğimiz Balkanlarda, Türk kırımının zirveye ulaştığını; Osmanlı’nın bu 90 (doksan) yıllık geri çekilme döneminde 2.500.000 Türk’ün kırıma uğradığını, 8.0
YENİDEN MİLLİ SİYASET 1 - 04/07/2022
(“Yeniden milli Siyaset” yayın hazırlıkları yaptığım kitabımın adıdır. Kitabın “Sonsöz” Bölümünü okuyucularımla paylaşmak istedim.)
AYDIN PARTİCİLİĞİ - 01/06/2022
[ Bilirsiniz bizim kültürümüzün bir parçası olan sözlü halk edebiyatımızda Hz. Süleyman, “Kuş dili bilen,” olarak anlatılır. Hz. Süleyman ile kanadı kırık bir kuş arasında geçtiği söylenen öykü, “İnsanlar ders alsınlar,” diye tekrarlanır, kuşaklar bo
 Devamı
AlışSatış
Dolar32.171532.3004
Euro34.902035.0419