Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam90
Toplam Ziyaret1705364
M. Demirel Babacanoğlu
karaisalihaber@hotmail.com
Bana gelen siir kitapları (6)
25/02/2014

Hasan Akarsu, Günbalı, 64 s., 51 şiir, ÖğretmenDünyası y., 2013// Şair, 13.7. 1952 Tekirdağ-Saray-Küçükyalı Köyü doğumlu.1991’de AÜAÖF Türk Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. İlk şiiri, Cemal SüreyaSanat El Kitapları 1976 ilk sayısında çıktı. Birçok dergi ve gazetelerdeyazmaktadır. Kiraz, Mavi Dergi, Şarköy dergilerin yayınlanmasında görev aldı.20’den fazla (şiir, eleştiri, deneme, tanıtma, anı, gezi…) kitaplarıyayınlandı. Bunların 11’i  şiir. Tekirdağ’dasürdürüyor yaşamını. Şiirlerini konuşur gibi, yalın, kısa, anlaşılır bir tarzdayazıyor..

İşte örnekler:“Yöneticilere// Türkiye’yi/ İlerigötürseydiniz/ Alkışlanırdınız//Türkiye’yi/ Bataklığa sürüklediniz/Kargışlandınız”“Yıldızlı Şiir// Beş yıldızlıozanlarınızı/ Sayarsanız seçkilerinizde// Beş yıldızımız yok bizim/ Biz varız/Aydınlattığımız gecelerinizde”“Yazlıkçılar// Yazlıkçılar çoğunluklayaşlı/ Kadınlar komşularıyla içli dışlı/ Yemek pişirir, güneşlenir/ Boyuna çeneyarıştırırlar// Erkekler kahvelerde/ Taş dizer, kâğıt oynar/ Evlerde eskilerionarır/ Bebek arabalarında/ Torunlarını taşırlar// Yazlıkçılar kuş beslerkafesletse/ Özgür kuşlara su verir/ Yedeğinde köpek gezdirir/ Ağır aksak kalanyılların/ Tadını çıkarır//…”  “İlk Göz Ağrısı//İlk göz ağrısı/ düşgibi bir kız/ Bakıyor uzaktan// Şiir kokuyor ortalık/ Deniz coşuyor/ İçinizdekoşan çocuktan”*Baba Şiirleri Antolojisi- 2, Hazırlayan MuharremErsal, 160 s., 58 şiir// Her sayfası resimli, reklamlı, karikatürlü bir kitap..Yöneticimiz ve Biz dergisi, babalar günü için açtığı şiir yarışması sonuçlarınıkitaplaştırmış.. Şiirler naiv, savsız bir kitap. Analar günü şiir kitaplarıyazılıyordu ama, babalar günü şiir kitapları sanıyorum ilk.. Öyle ya, analar günü için şiir yazılır da babalar günüiçin yazılmaz mı? Ama nedense baba ile anayı ayırırlar hep birbirinden.. İkisindende para kazanmak, yararlanmak isterler de ondan herhalde.. Neyse biz şiirlerdenörnekler sunalım:Saliha Çetin’in şiiri“Babam// Her beyaz saçında bir şifre saklı/ Kim ak düşürdü saçına baba/Alnınadüşmüş yoğun çizgiler/ Hangi kalem çizdi bunları baba// Gitmediğin gurbet ellermi kaldı/ Çekmediğin kahır çile mi kaldı/ Dertler yağmur gibi üstüne yağdı/Hangi yük belini büktü be baba// Gülmeyen yüzün taşlaşmış sanki/ Çökmüş bedeninpaslanmış sanki/ Yıllar senden ne çok şey çalmış/ Canlı gözlerinde fer sönmüşbaba//…

 

”İbrahim Özdemir’den “Benim Babam// İçinde varlığı sönmez ışığı/ Şefkatle mutluluk, merhemsürendir/ İnsanlık aşığı, insan örneği/ Ateşten gömleği cana gerendir/…/  Sırtı kambur olmuş, eller nasır/ Üstündeyorgan yok, altında hasır/ Fitneli hayatta bir yarım asır/ Güzel ahlak banamiras sendendir/…/ Seni aramızdan alınca kader/ Uğruna göz yaşı dağ oldu yer yer/Ne bitmez sefermiş gittiği sefer/ El nasırlı makber bana varandır”Nuray Engin’den “AğlamaBaba// Babam neden ağlamıyor derdim küçükken/ Büyüdüm artık baba/ Şimdianlıyorum babalar ağlamazmış/ Yüreğinde fırtınalar kopsa da/Umutları tükensede/ Hayatın bütün yolları kapansa da/ Babalar ağlamaz, ağlayamazmış/ Belkigeceleri başını yastığa gömüp hıçkırarak ağlıyordun/ Ama ben ağladığını hiçgörmedim/…/ Sen hâlâ benim ölümsüz kahramanımsın/ Kahramanlar ağlamaz baba/…”*

Harun Yiğit, Yiğitlerin Destanı, 64 s., 5 bölüm,Gülce Sanat y., 2013// Şair, Sarıkamış’a gitmiş, karlar içinde yatmış,Sarıkamış şehitlerinin yaşadığı olayları yaşamaya, duyumsamaya çalışmış, öyleyazmış bu destanı. Sarıkamış seferinde 90 bin askerimiz şehit olmuştu,savaştan, kardan soğuktan.. Bugüne dek kimse hesabını sormadı onlardan, getiripSilivri  tutukevine tıkmadı onları.. Bizde şu kadar yıl geçmiş ağlıyor, ağıt yakıyoruz.. Bakalım ne söylemiş HarunYiğit? 

“… Önce Sarkamış, sonra Kars/ alınacak Ruslardan/Uzanacak ordularımız Gül açtıracak Kafkaslara/ İlk –hedefiniz Sarıkamış/ Tamotuz altı yıldır o Sarıkamış/ Bize susamış dedi/ Gel gör ki, 1914’te/ Sadece187 motorlu araç vardı/ Koskoca ülkede/ yorgun acılı sızılı sancılı/ Cephevurgunu yemiş köy çocukları/ Sönük bakışlı Anadolu delikanlıları/…/ Toparlandıçocuklar/ Kimi on iki yaşında, kimi on yedi/ Atış talimi/ Birkaç gün sürmedi/hazırlıklar tamam/…/ Başlarında Musa Çuvuş/ Namı diğer deli Musa/ Yani Ferit’inamcası/ Yani ölmeye gönüllü/ Yüz yirmi çocuk/…/Vuruldu teğmen Süleyman/ YığıldıMusa Çavuş’un kollarına/…/ Vatan vatan vatan/ Küçük bedenler siper oldularsana/ Kalk ayağa kalk bir baksana/ Bu dağlar karlı dağlar/ Çuh dağı zalim/Acımadı körpe bedenlere/…”

*İsmailoğlu Mustafa Yılmaz, Gönül Dostları, 164 s.,Ozan y., 2013// 38 şairin yer aldığı şiirlerle dolu 9. seçki kitabı.. Seçkiyihazırlayan, Ozan dergisi kurucu ve yöneticisi İsmailoğlu Mustafa Yılmaz.. 1944Gazantep-İslahiye doğumlu, Anadolu Ü. Mezunu. Adana DSİ’nde 30 yıl çalıştıemekli oldu. Ozan dergisini çıkardı, 2000’de İstanbul’a taşındı. Dergininyayınını sürdürüyor.. Yayınlanmış şiirleri, yazıları bulunmaktadır..Birkaç bölümaktaralım:Abidin Güneyli’den, “Boş Bir Zamanda Gelirim// Çok yorgunum ölüm çağırma beni/ Yapacakişlerim daha çok inan/ Konuk seviyorsun bilirim seni/  Boş bir zamanımda gelirim inan/ İki yirmi beşiyenice aştım/ Ekmek derdi başa düştü çalıştım/ Daha bu dünyaya yeni alıştım/Boş bir zamanda gelirim inan/…//Bir muz diktim karlı dağın başında/ Çiçek açarancak yüz beş yaşında/ Meyveler iki bin yüz beş kışında/Meyveleri toplargelirim inan”

Necmettin Çanga’dan “Çırılçıplak// Gelgen geceme düşünce/ Başladı bir düşünce/ Çırılçıplak//Korkma kadınım/ Bir başına değilsin/ Dağbaşı kavak ağacı/ Ve bu mevsim/Çırılçıplak// Belki hoşuna gidecek/ Belki de utanacak/ Bir kadın düşünüldüğünü/Anlasa/ Çırılçıplak”Seçkin Gündüz’den“Ağlama Çağı//  Kim bilir kaç kezağlamışımdır/ bilinçli bilinçsiz/ doğduğum günden beri/ ancak/ sindin sineligöz yaşlarıma/ Sen kokan zemzemi/ emerken can çekişen dudaklarım/ içim kanağlasa da/ Gülümsüyor gözlerime doyulmaz tatla/ Bir güzel ağlarım bir güzel/çünkü tam çağındayım/ gözlerimle kapanacak”*

 

Aşık Dertli Kâzım, 8. Baskı, 614 s., 260 şiir, kendiy., 2014,// Kitapta aşığın yaşamöyküsü, şiirleri, aşık için yazılmıştanıtımlar, manzumeler yer alıyor.. Aşık, 1926’da Adana-Yumurtalık-GölovasıKöyü’nde doğdu. 1949’da evlendi ama  kısazamanda boşandı. İlkokulu dışarıdan bitirdi. Askerliğini İstanbul’da yaptı.1957’de  İst. İETT sürücüsü olarakçalıştı., 1979’da emekli oldu. Köyünde kendine bir mezar yaptırdı. Her yılmezarı başında etkinlikler düzenlenir.. Kitabın başında beş dizilikAtatürk  şiiri var; ilki  “Atatürk’ün İzinde.”  Atatürk’e karşı katıksız bir sevgi işaretidirbu.“Size derim size bütünkardaşlar/Yürüyelim biz de Ata izinde/ Göğüsler ilerde dikilsin başlar/Atatürk’ün yurdu kendi izinde// Birleşelim şanlı bayrak altında/ Türkiye’decennet gibi vatanda/ Böyle demiş idi zaten Atam da/ Atatürk’ün yurdu kendiizinde/…/ Dertli Kâzım diler bunu yakında/ Birleşelim gelin hemen vaktinde/ Şugüzel vatanın bütün sathında/ Atatürk’ün yurdu kendi izinde”“Aşkın Çaresi// gönlüm bülbüldür ya dakanarya/ Görenler der yoktur aşkın çaresi/ Göz yaşlarım aktı oldu bir nehir/Soranlar der yoktur aşkın çaresi// Bir ahçekiyorum inliyor dağlar/ Hastalar hüzünlü vah çeker sağlar/ Erenler der yokturaşkın çaresi/…/ Dertli Kâzım  yazsamderdim bin kitap/ Bütün alemlere eylesem hitap/ Bi çare kalmışım düşmüşüm bitap/İranlı der yoktur aşkın çaresi”“Zülfüne As// Bir kerecik olsun n’olur/Gözüme bak güldür beni/ Yatağımda son nefeste/ Zülfüne tak öldür beni//Sevdiğim dünyası kar/ Benim ise içerim nar/ Darağaca ne lüzum var/ Zülfüne taköldür beni/…/ Boyun orta belin ince/ Dertli Kâzım garip sence/ Azrailden dahaönce/ Zülfüne tak öldür beni”

*Çukurovalı Aşık Karamehmet, 

242 s., 223 şiir, Ceyhan Belediyesi y., // Aşık,2013//1937’de çadırda doğmuş, kendi kendine okur yazar olmuş, ilkokuludışarıdan bitirmiş, eski yazıyı da öğrenmiş.. Soyu Aydın’dan gelmeymiş;Çinçikler/Şıhlılar diye anılırmış. 1945 yılına dek göçebelikle geçmişyaşamları. Devlet toprak vermiş, Ceyhan-Gümürdülü Köyü’ne yerleşmişler..1957’de  asker olmuş, Adana’da 2 yıl birfabrikada çalışmış. 1964’de evlenmiş, 9 çocuğu olmuş, 7’si yaşıyormuş.. 11yaşında gördüğü bir düşle aşıklığa soyunmuş.. Şiirlerinde, doğa, insanilişkileri dini konular işleniyor, alaysamalara yer veriliyor.. Başlık koymuyorşiirlerine.. Aşığın asıl adı Mehmet Siligünlü…“İlim de cevher de cehalet sende/ Dahane ararsın sen senden başka/ Niceleri konuk oldu bu handa/ Gel görme kendinimihmandan başka/…/ Dünya malı için sakın yerinme/ Yitirsen üzülme bulsansevinme/ Servetine makamına güvenme/ Bir şey olmazsın çobandan başka//Karamehmet der dönen dillerden/ Beyhude ömürden geçen yıllardan/ Şikayetçioldum gayrı kullardan/ Suçlu bulamadım ben benden başka”“Bir gün olur şu dünyaya/ Gelmemişedöneceğiz/ Surat ekşir göz süzülür/ Gülmemişe döneceğiz// Binip uzanırız sala/Gideceğiz dönmez yola/ Şu dünyada bir gün bile/ Kalmamışa döneceğiz/…/Karamehmet yüzün kara/ Bu yüz ile gidiş nere/ Toplanırız şol mahşere/ Ölmemişedöneceğiz”“Ayağıma çöp takılsa/ Sendeleyipdüşüyorum/ Bildiğimi soran olsa/ Bilemeyip şaşıyorum// Perhizliyim bala yağa/Yalpalarım sağa sola/ Dayanamam sıcağa/ Gölge olsa üşüyorum/…/ Karamehmetçıkmaz sesim/ Kalmadı arzum hevesim/ Bitti bitecek nefesim/ Son soluktayaşıyorum”                                                                                            

  27.1.2013,Adana1711 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

ÜNAL ŞÖHRET DİRLİK - 24/04/2024
M. Demirel Babacanoğlu
RAMAZAN BAYRAMI - 09/04/2024
RAMAZAN BAYRAMI
SEÇİM ANILARIM - 09/04/2024
SEÇİM ANILARIM
BANA GELEN ŞİİR KİTAPLARI - 02/04/2024
BANA GELEN ŞİİR KİTAPLARI
ÇANAKKALE BİR DESTANDIR - 21/03/2024
ÇANAKKALE BİR DESTANDIR
YAŞLILAR HAFTASINDA DÜŞÜNDÜKLERİM - 21/03/2024
YAŞLILAR HAFTASINDA DÜŞÜNDÜKLERİM
HAYRETTİN İVGİN DERGİLERİ - 05/03/2024
HAYRETTİN İVGİN DERGİLERİ
FİLLİ KÖY - 21/02/2024
FİLLİ KÖY
ARİF NİHAT ASYA - 19/02/2024
ARİF NİHAT ASYA
 Devamı
AlışSatış
Dolar32.098532.2271
Euro34.815134.9546