Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam27
Toplam Ziyaret1095899
HABER VİDEOLARI
Ali Maralcan-E.Kurmay Albay
alimaralcan@hotmail.com
ÇANAKKALE DESTANI
17/03/2017

 TÜRK TARİHİNDE İMAN GÜCÜNÜN,MANAVİYATIN VE MORAL GÜCÜNÜN YERİ VE ÖNEMİ NEDİR ? 

“Öleni görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini biliyor en ufak bir fütur göstermiyor;

Okuma bilenler ellerinde Kuran-ı Kerim, cennete gitmeye hazırlanıyor. Bilmeyenler Kelime-i Şahadet getirerek yürüyorlar. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebesini kazandıran bu yüksek ruhtur.”

                                             MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 

M:Ö 209 yılında Büyük Hun İmparatorluğu Mete Han zamanında kuruldu. İlk teşkilatı orduyu kurdular.Bugün Türk Ordusunun kuruluşu,Mete Han ordusunun aynıdır.Bu nedenle Kara Kuvvetlerinin ambleminde sembol olarak kullanılır. 

 Türk askeri üç şeye aşıktır.

1.Özgürlük ve egemenliğe.

2.Şanlı ay yıldızlı bayrağına

3.Vatanına

İşte bu gayelerine ulaşmak için,Türk zaferlerindeki askerlerimizin başarılarındaki en önemli sır:

1.İman gücü

2.Vatan aşkı

3.Kahramanlık duygusudur.

 Türkler 10.Asırda Müslüman oldular.Yüce dinimizin rehberi Kuran-ı Kerim esaslarına göre şehitler ölmezler ve cennete giderler.

 Bu kutsal inanca göre,askere giden her Türk gencine ailesi tarafından daha çok küçük yaştan itibaren bu inançla yetiştirilirler.Bu inançla yetiştirilen gençler,asker olup savaşa girdiklerinde hep şehit olmayı arzulamışlardır.

VATAN NE DEMEKTİR ?

 Milli şair Ziya GÖKALP´e göre :´´Vatan üstünde oturduğumuz toprak demek değildir. Vatan milli kültür dediğimiz şeydir ki, üstünde oturduğumuz toprak ancak onun kabından ibarettir.Ve ona kab olduğu içindir ki,mukaddestir.´´

 Büyük şair Mithat Cemal Kuntay bakın ne diyor:´´ Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır.Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.´´

Gazi Mustafa Kemal Paşa´nın Sakarya Meydan Muharebesi sırasında söylediği ve harp tarihi ile askeri strateji sayfalarında yer alan ‘´Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır! O satıh bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaş kanıyla sulanmadıkça terk olunamaz!´´ sözü ile Türklüğün yıllar boyu özünde koruduğu vatan sevgisinin o büyük Türk´ün ağzında şekil bulan milli ifadesidir.

Bu kadar ana kuzusunun şehitliği göze almasının sebebi iktisadi olamaz,şu halde sebep nedir ?

‘´VATAN KUTSALDIR´´

Çünkü,´´ Kim Allah yolunda savaşır öldürülür veya galip gelirse,biz ona büyük bir ecir vereceğiz.´´.( Sure 4 (Nisa),.74)

Vatan toprağının kutsallığını hiç bir söz milli şairimiz Mehmet Akif kadar güzel dile getiremez.´´Şüheda (şehitler) fışkıracak, toprağı sıksan şüheda´´.

ŞEHİT KİME DENİR ?

 ‘´Kutsal bir ülkü veya bir inanç uğruna savaşırken ölen kimseye şehit denir.

Kutsal İslam dininin rehberi Kuran-ı  Kerim´deki ayetlere göre şehit kimdir ?

‘´Allah yolunda öldürenlere ´ölüler´ demeyin, aksine onlar diridirler. Ancak siz fark edemiyorsunuz´´ (BAKARA SURESİ 2/154)

‘´Eğer Allah yolunda öldürürseniz veya ölürseniz, Allah´ın size Lütfedeceği mağfiret ve rahmet onların biriktirdiklerinden daha hayırlıdır. And olsun,ölseniz de öldürülseniz de muhakkak ki Allah´ın huzurunda toplanacaksınız.´´ (ALİ İMRAN,3/157-158)

‘´Allah yolunda öldürenleri ölüler sanmayın aksine onlar diri olup Rableri katında mızıklandırılmışlardır.Allah´ın lütfün dan kendilerine vermiş olduklarıyla sevinç içindedirler ve arkalarından korku olmayacağı ve üzülmeyecekleri üzere müjdelerler.´´ (ALİ İMRAN,3/169-170)

 “Yarabbi bizi Dünya´ya tekrar gönder ve senin uğrunda bir kere daha şehit olalım.” (Hadis-i Şerif) 

ATATÜRK derki; Şehit ruhları semalarımızda dolaştıkça, şanlı bayrağımız vatan toprakları üzerinde dalgalandıkça, ulusumuz sonsuza dek hür ve bağımsız yaşayacaktır.

NAPOLYON derki; Şehitleri şehit yapan ölümleri değil, ölümlerinin sebebidir.

BİR ŞEHİDİN SON MEKTUBU

Çanakkale Muharebelerinde şehit olan Ön Yüzbaşı Mehmet Tevfik Bey´in şahadetinden önce ailesine yazdığı bir mektubu beraberce okuyalım;

Sebebi hayatım, feyz-ü refikim

Sevgili babacığım, valideciğim

Arıburnunda ilk girdiğim müthiş muharebede sağ yanımdan ve pantolonumdan kurşun geçti, hamdolsun kurtuldum. Fakat bundan sonra göreceğim muharebelerden kurtulacağımdan ümidim olmadığından bir hatıra olmak üzere şu yazıları yazıyorum.

Hamd-ü senalar olsun Cenab-ı Hakk´a ki beni bu rütbeye kadar isal etti. Yine mukadderatı İlahiye olarak beni asker yaptı. Siz de ebeveynim olmak dolayısıyla beni vatan ve millete hizmet etmek için ne suretle yetiştirmek mümkün ise öylece yetiştirdiniz.Sebep-i  Feyz-ü refikim ve hayatım oldunuz.Cenab -ı Hakk´a ve sizlere çok teşekkür ederim.Şimdiye kadar milletin bana verdiği parayı hak etme zamanıdır.Vazife-i mukaddes-i vataniyeyi  ifaya ceht ediyorum.Rütbe-i şahadete suudedersem Cenab-ı Hakk´ın en sevimli kulu olduğuma kanaat edeceğim.Asker olduğum için bu her zaman benim için pek yakındır,sevgili babacığım ve valideciğim.  Göz bebeğim olan zevcem Münevver ve oğlum Nezih´ciğimi evvela Cenab-ı Hakk´ın saniyen sizin himayenize tevdi ediyorum.Onlar hakkında ne mümkün ise lütfen yapınız.Oğlumun talim ve terbiyesine sizde refikamla birlikte lütfen sadediniz.Servetimizin olmadığı malumdur.Mümkün olandan fazla bir şey isteyemem,istesem de pek beyhudedir.Refikama hitaben yazdığım matuf mektubu lütfen kendi eline veriniz. Fakat çok müteessir olacaktır, o teessürü izale edecek veçhile veriniz. Ağlayacak üzülecek tabii teselli ediniz. Mukadderat -ı İlahiye böyleymiş. Malumat ve duyunatın hakkında refikam mektubunda laf ettiğim deftere ehemmiyet veriniz. Münevverin hafızasında veyahut kendi defterinde mukayyet düyunat da doğrudur. Münevvere yazdığım mektubum daha mufassaldır, kendisine sorunuz. Sevgili baba ve valideciğim.

Belki bilmeyerek size karşı bir çok kusurda bulunmuşumdur. Beni affediniz, hakkınızı helal ediniz,ruhumu şadediniz,işlerimizi tavsiyesinde refikama muavenet ediniz ve müin olunuz.

Sevgili hemşirem Lütfiyeciğim, bilirsiniz ki sizi çok severim. Sizin için vesayimin yettiği nispette ne yapmak lazımsa yapmak isterdim. Belki size karşı da kusur etmişimdir,beni affet mukadderatı ilahi böyleymiş hakkını helal et ruhumu şadet, yengeniz Münevver hanımla oğlum Nezih´e sende yardım et, sizi de Cenab-ı Hakk´ın lütuf ve himayesine tevdi ediyorum.

 Ey akraba ve ehibba ve evda cümlenize elveda cümleniz haklarınızı helal ediniz. Benim tarafımdan cümlenize hakkım helal olsun.Elveda Elveda cümlenizi Cenab-ı Hakk´a tevdi ve emanet ediyorum.Ebediyen Allah´a ısmarladık.Sevgili babacığım ve valideciğim. OĞLUNUZ MEHMET TEVFİK  

KAHRAMAN YAHYA ÇAVUŞ VE ARKADAŞLARI

19. Tümen komutanı Mustafa Kemal 24 Nisan 1915 Günü bütün birliklere karaya ayak basacak her işgalci düşman askerlerinin yok edilmesi emrini verdi.25 Nisan 1915 sabahı düşman savaş gemileri Ertuğrul Koyu´na tonlarca bomba yağdırdı. 26 Alayın 3. Taburu bu bölgeyi koruyordu. Tabur komutanı Mahmut Bey ile Asteğmen Hüseyin Bey´in şahadeti üzerine komuta Ezineli Yahya Çavuş´un eline geçmiştir.Yahya Çavuş Galiçya ve Balkan savaşlarına katılmış 28 yaşında cesur bir asker sağ kalan 67 arkadaşı ile siperlerde mevzilenmiştir.Albien ve river gemilerinden şafak ile beraber karaya çıkmaya çalışan 3 bin düşman askerini Ertuğrul Koyunun sularına gömmüş,deniz kızıla boyanmıştır 48 saat düşmanın binlerce ton top mermisi ve askerlerine karşı kıyı ve siperleri korumuştur. “Komutanım cephanemiz azaldı” dediklerinde: O metanetini bozmadan;

“İki düşmanı bir araya getirip ateşleyin aslanlarım.” Diyordu. Mehmetçikler direne direne sırtlara çekilmeye başladılar. Artık Yahya Çavuşun yanında beş kişi kalmıştı. Düşman bir tümen bildiği Türk Birliğini Yahya Çavuşu siperlerinde 62 Kahraman şehidin cesedi ile karşılaşınca hayretler içinde kalmıştır.

Çanakkale Valisi Namık Memik Vatasever ve Kahraman bu yiğitleri bizlere bakın mısralarla ne güzel anlatıyor:

Bir Kahraman takım ve de Yahya Çavuştular.

Tam üç Alayla burada gönülden vuruştular.

Düşman Tümen sanırdı bu şaheser erleri.

Allah´ı arzu ettiler akşama kavuştular. 

  Bu gurur dolu mutlu günleri bizleri yaşatan, bayrağı için şehit ve gazi olan KAHRAMAN MEHMETÇİKLERİMİZ, sizleri minnet,şükran ve rahmetle anıyoruz.Seve seve canlarınızı verdiğiniz kutsal vatan topraklarında rahat uyuyunuz,aziz ruhunuz şad olsun.

 

 ÇANAKKALE MUHAREBELERİNDE TEVHİT ŞUURU (ALLAH´IN BİRLİĞİNE İNANMA)

 Mustafa Kemal ATATÜRK sosyal ve özel  hayatında gerektiği yerde sert çizgileri olan kararlılığıyla bilinen bir insandı. Savaş meydanlarında Mustafa Kemal Allah´tan başkasından korkmayan şehit olmayı en yüksek mertebede kabul etmiş bir askerdi.Tevekkül sahibi bir komutan haline gelmişti bu duyguları emri altında bulunan askerlerine de aşılamıştı.Şahadeti ve gaziliği en büyük gurur olarak kabul ediyordu. Bu savaşta Atatürk’ün emrinde savaşan ve senra da Atatürk Anafartalar Gurup Komutanı olunca 19. Tümen Komutanlığına atanan Albay Şefik AKER Çanakkale Zaferi ile ilgili tarihi bir anısını şöyle anlatmıştı:

“Atatürk, 8/9 Ağustos (1915) gecesi bana 19. Fırka Komutanlığını teslim edip Anafartalar Grubu Komutanlığına idareye giderken benim sol yanımda idi. Ağzından çıkan bir fısıltı dikkatimi çekti. O´nun selamet ve başarı için Allah´a fısıltı ile niyazda bulunduğunu görmüş ve anlamıştım”.  Şefik AKER´in anısında görülen Atatürk´ün bu tavrı Kuran´da da tarif edilen inanan insanın güzel örneklerinden biriydi:

“Eğer Allah size yardım ederse, artık siz yenilgiye uğratacak yoktur ve eğer sizi yapayalnız ve yardımsız bırakacak olursa, ondan sonra size yardım edecek kimdir? Öyle ise müminler yalnızca Allah´a tevekkül etsinler”.(Al-i İmran SURESİ 160)

 Atatürk, on binlerce şehit verilen Çanakkale Savaşı´nda cesur askerlerimizin eldeki kıt olanaklara rağmen, inancını yitirmeyip manevi gücüyle ve tevhit inancıyla ayakta kaldığını görmüştü. Onların kararlılıklarını görünce hem bir komutan hem de inanan bir insan olarak şunları söylemişti:

“Öleni görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini biliyor, en ufak bir fütur bile göstermiyor; sarsılmak yok! Okuma bilenler ellerinde Kuran-ı Kerim, cennete girmeye hazırlanıyor. Bilinmeyenler, kelime-i şahadet getirerek yürüyorlar. Bu, Türk askerlerindeki ruh kuvvetini gösteren, şaşıracak ve övülecek bir misaldir. Emin olmalısınız ki, Çanakkale Muharebesini kazandıran bu yüksek ruhtur.” 

Türk Ordusu Çanakkale Savaşı´nda iki yüz elli bin şehit vermişti ama inancında ve hedefinde asla bir sarsılma yaşamamıştı. Tarih yazacaklarının bile farkında olmadan içinde bulundukları sıkıntılara rağmen geri adım atmamıştı. Kahramanca mücadeleyi sürdürmüşlerdi. Bu azim ve gayretin tek açıklaması “İMAN” dır. Çanakkale´de şehit olan ve bu savaşa tanıklık eden gazi askerlerin göstermiş olduğu bu üstün inanç ve imanın Kuran ayetlerinde de bulunan bir tecellisi idi.” “Ey iman edenler, bir toplulukta karşı karşıya geldiğiniz zaman, dayanıklılık gösterin ve Allah´ı çokça zikredin ki kurtuluş bulasınız.” (Enfal SURESİ 45) 

  KENDİ CENAZE NAMAZINI KILANLAR

Kirte muharebeleri sırasında bölükler arka siperlerde hücum sıralarını beklemektedirler.Ön siperdekiler ileri fırlamış boğuşuyorlar.Bir gerideki siperde isimsiz bir yüzbaşı hücum için emir bekliyor.Bütün askerler süngü takmış  siperden fırlamak için bekliyordu. Sinirler gergin…Bütün dudaklar kıpır kıpır  dualar okuyor,kelime-i Şahadet getiriyor.Süre uzuyor.Yüzbaşı erlere sesleniyor.

‘´Yavrularım…Aslanlarım…Biraz sonra Cenab-ı Rabbül Alemin huzuruna varacağız.Abdestsiz gitmeyelim…Haydi! Tüfeklerimizin kabzalarına ellerimizi sürüp, hep beraber teyemmüm edelim”.Teyemmüm edilir.Bekleme devam etmektedir.Biraz sonra yüzbaşı ‘´Çocuklarım…Sanıyorum biraz daha bekleyeceğiz…Önümüzde biraz daha zaman var.İleride arkadaşlarımız şehit oluyor.Hem onlar için, hem de vakit varken kendi cenaze namazımızı kendimiz kılalım…Kabe karsımızda…´´

Arkadan Of´ lu Ali Çavuş bağırır…´´Er kişi niyetine…´´ O gün yapılan hücumda, kendi cenaze namazını kılan pek az kişi sağ kalabilmişti onlar Allah´a verdikleri sözü tuttular.

 

DİDAR HANIM

18 Mart Deniz harekatında üstün basarılar gösteren Hasan- Mevsuf Batarya Komutanı yüzbaşı Hasan Bey´in kızı dünyaya gelir.İstanbul´dan Çanakkale Müstahkem mevkii komutanlığına telgraf çekilir.Telgrafı alan Cevdet Paşa atı ile bataryaya gelir.´Evladım Hasan, kızın dünyaya geldi,Allah bağışlasın,izinlisin”der. Yüzbaşı Hasan Bey´in cevabı: “Komutanım, vatan daha mukaddes, gidemem. İsmini Didar (göz bebeği,sevgili Özlem) koysunlar.´´O gece bütün batarya düşman gemilerinden atılan toplarla şehit olur. Hasan Bey vatan müdafaasını daha mukaddes bilerek kız evladı Didar´ı hiç görmemiştir. 

 MİLLİ EĞİTİMİN ÖDEDİĞİ BEDEL

1.Dünya Savaşı ve bilhassa Çanakkale Savaşı´nda, eskilere göre daha iyi eğitim gören ve daha idealist olan genç öğretmen neslinin çoğu şehit düşmüştür.Bu savaşlar,Türkiye´de özellikle genç nüfusun giderek erimesine yol açmıştır.Milletimiz bu savaşlarda,kesin olmayan rakamlara göre ülkenin ‘´ beyin takımını´´ oluşturan 10.000 den fazla öğretmen, öğrenci, mülkiyeli, tıbbiyeni ve Türk ocaklarında yetişmiş okur-yazarı yitirmiştir.

 Çanakkale Savası´nda yaşanılan ‘´ aydın kıyıma´´ daha sonraki dönemlerde Osmanlı Devleti ve Genç TÜRKİYE CUMHURİYETİ´ ni öylesine derin etkileyecektir ki, bu geçiş sürecinde baş gösterecek olan ‘´aydın kitle sıkıntısının´´baslıca sebepleri arasında yer alacaktır. Sadece Çanakkale cephesin de şehit olanların 10.000 den fazlasının yüksek tahsilli,70.000 kadarının da rüştiye mezunu olduğu dikkate alındığında, bu acı gerçeğin yol açtığı vahametin boyutları daha iyi anlaşılacaktır. 

ÖLÜM DEĞİRMENİNE KOŞAN ON BEŞLİLER

Çanakkale Savaşı sırasında İtilaf Devletlerinin kara çıkartmasına başlamalarıyla birlikte cephede takviye kuvvetlere ihtiyaç hasıl olunca 5. Mehmet Reşat,14 Mayıs 1331 (27 Mayıs 1915)´de bir irade yayınlayarak, yukarda sözünü ettiğimiz asker-i mükellefiyet kanununda değişiklik yapmak ve lise talebelerini cepheye çağırmak zorunda kalmıştır.Sultan Reşat´ın iradesinden sonra Harbiye Nezaretinde bir tebliğ yayınlayarak,1314/1896 doğumluların (19 yaşındakilerin) henüz asker hizmetine çağrılmamışları ile 1315/1897 doğumlulardan (15 yaşındakilerden) harbe el verişli ve silah kullanmaya kabiliyetleri olanlarında kıtalara teslim olmaları istenmiştir.

 Ekseriyeti 15 ila 19 yas olan bu yeni yetme gençlerin vatanım kendilerinden beklediği yüce vazifeyi ifa etmek azim ve inancı ile cepheye gitmeleri anısına Anadolu’da yakılan meşhur,´´Hey On Beşli On Beşli´´ adlı türküde de söz konusu durum çok dramatik bir dilde anlatılmıştır. Çoğunun bıyıklarının bile terlemediği bu delikanlılar, kısa bir talimden sonra cepheye uğurlanmış ve ‘´isimsiz kahramanlar´´ olarak cephenin atmosferine eriyip gitmişlerdi. Konumuzla ilgili olarak;

Sizlere konumuzla ilgili olarak milli şair MEHMET EMİN YURDAKUL´UN  Ya Gazi ol Ya Şehit şiirinden kısa bir bölüm sunmak istiyorum.

YA GAZİ OL YA ŞEHİT

Haydi yavrum! Ben seni bugün için doğurdum;

Hamurunu yiğitlik duygusuyla yoğurdum;

TÜRK evladı odur ki,yurdu olan toprağı

Ana ırzı bilerek yâd ayağı bastırtmaz ;

 

Bir yabancı bayrağı

Ezan sesi duyulan hiçbir yere astırtmaz.

Git evladım, yıllarca ben oğulsuz kalayım;

Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım!

Haydi olgum, Haydı Git;

Ya Gazi Ol Ya Şehit ! 

ÇANAKKALE MUHAREBELERİNDE VATAN AŞKI UĞRUNA İMAN GÜCÜ VE KAHRAMANCA SAVAŞIP, ALLAH´IN  RAHMETİNE KAVUŞAN ŞEHİTLERİMİZİN YÜCELİĞİNİ MEHMET AKİF BAKIN NE GÜZEL İFADEDE EDİYOR: 

Sana dar gelmeyecek, makberi kimler kazsın?

‘´Gömelim gel seni tarihe !´´desem , sığmazsın

Herc-ü merc ettiğin edvarada yetmez o kitap…

Seni Ancak ebediyetler eder istiap.

 

Sen ki, a´sara gömülsen taşacaksın… Heyhat,

Sana gelmez bu ufuklar,seni almaz bu cihat…

Ey Şehit Oğlu Şehit! İsteme benden makber,

Sana avucunu açmış duruyor Peygamber.

 

ÇANAKKALE ŞEHİTLERİNİN TÜRK ÇOCUKLARI VE GENÇLERİNDEN İSTEK VE BEKLENTİLERİ

Ey Türk Çocuğu !

Bizlere olan minnet ve şükran duygularını unutma. Nurdan örülmüş şahadet gömleğine sarılmış Meleklerin diktiği kaftana bürünmüş, Tarı´nın huzurunda yatıyoruz.

Meleklerin ´´TANRI ULUDUR, YURDUNU SEVEN YİNE ULUDUR, ULUSU UĞRUNDA CAN VERENLER, TANRI KATINDA DAHA ULUDUR” yüceltme söylemleriyle uyuyoruz. Bize kabul ve izzet kapılarını açan Tanrı´ya yalvarıyoruz.

Türk çocuğu, Türk Ulusu´nu sev ,onun yükselme alanındaki çalışmalarına yardım et,kudretli yurdunu feyizli kıl.

İstiklal sancağını ve şerefini yüksek tut! Tanrı´nın rahmeti bize, selameti size olsun!´´.

SON SÖZ;

Saygı değer vatandaşlarım, ADANA´LI hemşerilerim ve asil Türk gençleri;

Her Türk çocuğu Çanakkale Muharebelerini okuyarak ve bu kutsal vatan topraklarını zaman zaman ziyaret ederek atalarının, düşmana karşı bu güzel vatanı nasıl koruduğunu, bağımsızlığı ve hürriyeti için ölümü hiçe saydığını öğrenmelidir ki, şimdi bağımsız ve hür yaşadığı ülkesi Türkiye´nin değerini daha iyi anlayabilsin.

Bu gurur dolu mutlu günleri bizlere yaşatan, vatanı bayrağı için şehit ve gazi olan kahraman Mehmetçiklerimiz, sizleri minnet ve,şükran ve rahmetle anıyoruz.Seve seve canlarınızı verdiğiniz kutsal vatan topraklarında rahat uyuyunuz Aziz ruhunuz şad olsun. 

KAYNAKÇA

1-DİRİLİŞ ÇANAKKALE 1915 - TURGUT ÖZAKMAN

2-ÇANAKKALE SAVAŞLARI VE GEZİ REHBERİ – SALİH ZEKİ ULUARSLAN

3-MAHŞERİN KANLI ÇİÇEKLERİ ÇANAKKALE – ALİ KUZU

4-BAYRAK MÜCADELEMİZ VE İSTİKLAL MARŞI – YAŞAR ÇAĞBAYIR

5-ATATÜRK´ÜN DİN ANLAYIŞI – HARİKA YAMAK

6-ÇANAKKALE SAVAŞLARI VE GEZİ REHBERİ – TAHA UĞURLUEL

7-ŞİİRLERDE YAŞAYAN TARİH – İBRAHİM REFİK

8-ALAGÖZ KARARGAH MÜZESİ ANITKABİR KOMUTANLIĞI

9-18 MART ÇANAKKALE EĞİTİM GEZİLERİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ362 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

ATATÜRK ULUSAL KURTULUŞA NEDEN ADANA'DA KARAR VERDİ - 03/01/2020
"Toros dağlarının tepelerinde tek bir Türkmen evinin bacası tüter halde kalmış ise ben bu milletten umudumu kesmem; bayrağımı göğsüme sarar, milletimin istikbali uğruna ölürüm."
24 KASIM GÜNÜNÜN TÜRK TARİHİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ - 25/11/2019
Yeni Türkiye´nin birkaç yıla sığdırdığı askeri, siyasi, idari devrimler çok büyük, çok önemlidir. Bu devrimler, sayın öğretmenler, sizin toplumsal ve fikri devrimdeki başarınızla desteklenecektir. Hiçbir zaman hatırınızdan çıkmasın ki, Cumhuriyet siz
ÖLÜMSÜZ ATATÜRK İLE SONSUZA DEK - 10/11/2019
"Büyük adamlar yetiştiren bir ırk, herhalde büyük ırktır. Bir kavmi anlamak için, onun ırkını, liderini tetkik etmekten daha iyi vasıta yoktur
HARF İNKILABININ 91. YILDÖNÜMÜ - 06/11/2019
“Yeni Türk harflerini çabuk öğrenmelidir. Yeni Türk harflerini her vatandaşa, kadına, erkeğe, çobana, hamala, sandalcıya öğretiniz. B
CUMHURİYET IŞIĞI 96 YAŞINDA - 28/10/2019
Bundan tam 96 yıl öncesi bugün, Osmanlı İmparatorluğunun 624 yıllık tarihinde insan haklarından yoksun, çağdışı mutlakıyet yönetiminin sona erdiği
BÜYÜK ZAFERİN 97. YILDÖNÜMÜ - 30/08/2019
YÜCE TÜRK ULUSUNUN ÜZERİNE HÜRRİYET VE İSTİKLAL GÜNEŞİNİN DOĞDUĞU 30 AĞUSTOS BAŞKOMUTANLIK MEYDAN MUHAREBESİ ZAFERİNİN 97. YILDÖNÜMÜ KUTLU OLSUN.
ATATÜRK ÜZERİNE - 01/01/2019
‘ ALLAH´IN BANA BU EVLADI VATANI KURTARMAK İÇİN GÖNDERDİĞİNE İNANIYORUM.‘
TEOKRATİK VE MONARŞİK SALTANAT DÜZENİNİN YIKILIŞI ÇAĞDAŞ BİR DEVLETE DOĞRU - 09/11/2018
"Bir gün gelecek, ben hayal zannettiğiniz bütün, inkılâpları başaracağım. Mensup olduğum millet bana, inanacaktır. Saltanat yıkılmalıdır. .Din ve devlet birbirinden ayrılmalı, şarktan benli
TÜRK ULUSUNUN ÇAĞDAŞ CUMHURİYET YÖNETİMİNE KAVUŞMASININ 95. YIL DÖNÜMÜ KUTLAMASI - 29/10/2018
ATATÜRK UYARMIŞTI
 Devamı
AlışSatış
Dolar7.18747.2162
Euro8.77508.8101