Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi26
Bugün Toplam496
Toplam Ziyaret983828
HABER VİDEOLARI
Oğuz Adem Selçuk
karaisalihaber@hotmail.com
MEHMET AKİF’İN BEŞERİ CEPHESİ
27/12/2013


            ( Mehmet Akif ERSOY, 26 Aralık 1936 yılında Hakka yürümüştür. Bu yazıyı daha önce Karaisalı Gazetesindeki köşemde yayınlamıştım. Bugün bir kez daha Akif’i farklı bir yönüyle tanıtmak amacıyla bir kez daha paylaşıyorum.)

Mehmet Akif’i yakından tanıyanlar, dostluk ve arkadaşlık kurduğu kişiler, O’nu şu çizgilerle tasvir ediyorlar:

Çok çalışkandı, emek verilmeden kazanılan şeyi haram sayardı. “Sanatın yüzde doksanı ter, yüzde onu ilhamdır” derdi. Okuduğu bir kitabı etraflıca inceler, öğreneceklerini sonuna kadar kavramadan bırakmazdı. Din ve mezhep farkı gözetmeksizin insanlığa faydalı olmuş bütün büyükleri severdi. Kalabalık meclislerde susar, kendini göstermekten kaçınır, biraz övülünce mahcup olur ama dostlar meclisindeki sohbetlerine doyum olmazdı. Hazır cevaplıkta eşsizdi. Her şeyi değiştirmek hastalığına tutulmuş taklitçilere olduğu kadar “Yenilik adına nur inse kabul etmeyen “ gelenekçilere de kızardı. Ona göre eski, eski olduğu için atılmaz, kötü olursa atılır; yeni, yeni olduğu için alınmaz, iyi olursa alınırdı.

Mehmet Akif, Safahat’ında yaşadığı devrin realitelerine ayna tutmuş; hasta ve kimsesiz ihtiyar Seyfi Baba’nın çaresizliğini, veremli bir genç öğrencinin öksürüğünü, “Küfeci Hasan”ın soğukta titreyen çıplak ayaklarını, kahvelerin, meyhanelerin, kumarhanelerin isli, sisli ve kirli havasını; camilerin, minberlerin, secdelerin heyecanını, cephelerin kan ve kıyametini, evladını “Haydi Evladım Uğurlar ola!” diyerek savaşa yollayan anaların gözyaşını, kısaca koskoca bir Milletin geçirdiği haşmet ve zulmet günlerini bütün safhaları ile şiirleştirmiştir.

Bu vasıfları ile Akif, Vatan Şairi, Millet Şairi ve Toplum Şairi olmaya hak kazanmıştır.

Yalnız şair miydi Akif? Hayır… O, yaşadığı toplumun cehalet gibi, sefalet gibi, tembellik ve umutsuzluk gibi dertlerine parmak basan, bu dertlerin cemiyet hayatından sökülüp atılması için kafasını yoran, yüreğini tüketen bir sosyolog, bir dava ve gönül adamıdır.

İstanbul’un orta halli bir semti olan Fatih’te Türk ve İslam terbiyesi almış, halkının gelenek ve görenekleri içerisinde büyümüştür. Yoksullara acımak, başkalarının dertleriyle hemhal olup, bu yolda mücadele etmek, halka faydalı şeyler yazıp söylemek, vaaz ve nasihatlerde bulunmak gibi şahsiyetinde topladığı insani özellikler, yaşayıp yetiştiği bu çevreye bağlanabilir.

Mehmet Akif’in çocukluk ve ergenlik çağı, sıkıntılar içerisinde geçmiştir. Bu nedenle eğitim süresi daha uzun olan Mülkiyeyi bırakarak Baytar Mektebine devam etmiş, kısa yoldan memuriyet hayatına atılmıştır.

O, insanın üzerine çöküverecekmiş gibi duran basık evler, çamur deryası sokaklar, insanların ruhlarını çökerten kahvehaneler ve meyhanelerle içiçeydi. Bu bakımdan O’nun yoksullara, düşkünlere ve hastalara ilgisi ve bakış açısı Servet-i Fünun Şairlerinden çok farklıdır.

Okula gidemeyen fakir çocukların küfesine ayağı takılmış, “Seyfi Baba”larla aynı odada yatmış, hasta ve yoksul öğrencilerin ıstırabına şahit olmuş, veremli insanların öksürükleriyle uykuları bölünmüş ve böylece yüreğindeki acılarla Türk Edebiyatının ilk sosyal ve gerçekçi şiirlerini yazmıştır. Düşkünlerin ıstırabı, cehaletin kötü neticeleri, bakıma muhtaç çocuklar, sokağa düşmüş ihtiyarlar… O’nun bu ilk sosyal gerçekçi şiirlerinin nüvesini oluşturmuştur.

Günlük hayatında karıncayı bile incitmekten çekinen bu çelebi ve bu mistik bir ruh yapısına sahip olan bu gönül adamı; millet ve din konularında kırıcı olabilmiştir. Bu hususlarda tavizsiz yaşamış, iman ve direnişi haykırırken benzersiz bir destan şairi olmuştur.

“Cehennem olsa gelen, göğsümüzde söndürürüz,

Bu yol ki, hak yoludur, dönme bilmeyiz, yürürüz.”

Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmak hususunda, her milletin kendi benliğine uygun yol takip etmesi gerektiğini savunan Mehmet Akif, geleceğe koşarken geçmişin müspet değerlerini kaybetmemeye özen gösterilmesine; Millet denilen varlığın mazi ile ilgisinin devam etmesine işaret eder. Aydın ile halk arasındaki fikri uçuruma dikkat çeker. Bilginleri ve düşünürleri Milletin beyni, halkı ise cismi olarak telakki eder. Başkalarının uğradığı haksızlıklara kendi başına gelenlerden daha fazla üzülürdü. Nitekim iş arkadaşlarına haksızlık yapıldığı için iki kez memuriyetten istifa ettiği görülmüştür.

Kuvvetli önünde eğilmeyen Akif, devlet adamlarına sokulmaz, zorbalara yüz vermezdi. Şiirlerinde hiçbir devlet adamını övdüğüne rastlanılmamıştır. Yaratılış bakımından kederli ve içine kapanık görüldüğü halde, Koca Safahat’ında kendi derdinden ve halinden bir kez olsun şikâyette bulunmamış, aksine mensubu olduğu Türk Milletinin makûs talihini yenmesi için kendisinin ümit ve azim taşımakla görevli olduğuna inanmıştır.

Mehmet Akif, İslam’ın çalışmak, ilerlemek, temizlik, insanlar arası sevgi, saygı ve eşitlik ve doğruluk gibi sosyal hayatın esasını teşkil eden vazgeçilmez ilkelerini, inananlara hatırlatmaya, öğretmeye ve yaşatmaya çalışmıştır. Bu amaçla sanatını; cemiyet sorunlarını, dertlerini acımasızca deşmek, İslam’ın evrensel değerlerine dayanarak, bunları tahlil ederek çözümler getirmek, inananları bilinçlendirmek yolunda bir araç olarak kullanmıştır.

Topyekûn millet fertlerinin camilerde vaaz ve nasihat yöntemiyle eğitilmesine çok önem veren Mehmet Akif der ki: “Camiler, halkın aydınlatılması için en uygun yerlerdir. Fakat ne yazık ki, cahil vaizler, yarım hocalar İslamı, geniş kitlelere yanlış anlatıyor ve onları dini hikâyelerle meşgul ediyorlar.” Ona göre vaizler, “kâfir olursun” tehdidi ile cemaati korkutmaktadırlar.  

Oysa halkı aydınlatacak, onlara ümit taşıyacak, bilgi ve insanlık ufkunu genişletecek,  müjdeler verecek bu kişilerin, insanları doğru yola getirebileceğini bilmesi, insanları ellerinden tutup onlara yardımcı olmayı başarması gerekmektedir.

Görülüyor ki Mehmet Akif, Türk-İslam ve batı ahlakının en yüce değerlerini nefsinde toplamış, onları gönül potasında eritip bir sentez haline getirmiş bir dava adamıdır. Riyakârlık, yalancılık, hilekârlık, kanaatsizlik, karaktersizlik ve ümitsizlik O’nun en büyük düşmanlarıdır. Gerek yazılarında, gerekse şiirlerinde bunlarla mücadele etmiştir.

Bir insan düşünün: Hayatı boyunca yalnız inandığını söyler, söylediklerini tatbik eder, yaptıkları çok büyük bile olsa söylemeyecek kadar tevazu içersinde bulunursa ve “Bir siz vardır bende, benden içeri” anlayışı ile mensubu bulunduğu toplum için çırpınırsa, o insan olgun insandır.

Bir şair düşünün: Milletinin elemini, ıstırabını, memleketin çalkantılarını, bahtiyarlığını en veciz şekilde şiirlerinde yansıtıp ifade edebiliyorsa, o şair, Milli şairdir.

Mehmet Akif, bütün bu hasletlere sahiptir. Bunları yazarak, yaşayarak başarmıştır.

İşte şairliğin ve olgunluğun ötesindeki insan Akif budur. 

 

 

                                                                                      

 

 

 
1368 kez okundu. Yazarlar

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın

Yazarın diğer yazıları

KORONAVİRÜS GÜNLERİNDE ŞİİR – 3 - 16/05/2020
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’mizde de olağanüstü durum devam ediyor. Virüs, toplumsal hayatımızı ve ekonomik vaziyetimizi çok kötü etkilemektedir. Buna bir süre daha katlanmamız gerekecektir ama işte o süre ne zaman bitecek belli değildir.
KORONOVİRÜS GÜNLERİ – 2 - 21/04/2020
Tehlikeli durum devam ediyor. Bütün dünya teyakkuz halinde ama tehlikeyi tamamen ortadan kaldıracak bir hal çaresi de bulunmuş değil.
KORONAVİRÜS GÜNLERİNDE ŞİİR-1 - 27/03/2020
Dünyamızın, bugünlerde neredeyse bütün ülkeleri tehdit eden ve salgın bir hastalık olan koronavirüsü ile başı dertte.
ADALET, BİRGÜN HERKESE LAZIM OLACAKTIR - 11/02/2020
Günlük hayatımızda kullandığımız, yeri gelince örnek verdiğimiz özlü sözler vardır. Her milletin kendi doğal yaşamından, tecrübe ve deneyiminden meydana gelen ve gelecek kuşaklara aktarılan kalıplaşmış sözlerdir bunlar.
KARAİSALI BOZLAĞI* - 30/12/2019
Bilindiği üzere bozlak, uzunhava tarzında söylenen türkülerimize verilen genel bir addır. Çukurova yöremizde ve İç Anadolu Bölgemizde söylenen uzunhavalara bozlak denilmektedir. Gavurdağlarının ötesinde söylenen bu tür uzun havalar da Barak olarak a
NE DÜŞÜNÜYORUM?... - 24/11/2019
23 Haziran 2019 İstanbul Seçimlerinin ardından yazdığım Değerlendirme yazımı bir kez daha buradan paylaşmak istiyorum.
YENİ TÜRK ALFABESİNİN KABUL VE UYGULANMASI… - 01/11/2019
Tarih içerisinde Türkler, Göktürk Alfabesinin dışında da farklı alfabeler kullanmışlardır.
MOTORSİKLETE BİNMEK BIÇAK SIRTINDA YÜRÜMEK GİBİDİR - 18/10/2019
Değerli hemşehrilerim, bu sitede ve bundan önceki dönemlerde Karaisalı Gazetesinde bir köşe yazarı olarak sizlerle birlikte olduk ve olmaya devam ediyoruz.
KARAİSALI ÜZERİNE BİR ŞİİR KLASİĞİ.... - 03/10/2019
Karaisalı, yamaçlarında davar güttüğüm, derelerinde-çaylarında çimdiğim, taşlı-tozlu yollarında “dora” marka lastik ayakkabıyla yürüdüğüm, okula giderken yağmurlarında ıslanıp, bacası tüten ocağında kurulandığım, rüzgârlarında saçlarımı dalgalandırdı
 Devamı
AlışSatış
Dolar6.84756.8750
Euro7.72547.7563